முகப்பு குறிச்சொற்கள் கருணை

குறிச்சொல்: கருணை

அறத்தான்