முகப்பு குறிச்சொற்கள் கரிய பட்டில் வைரம்

குறிச்சொல்: கரிய பட்டில் வைரம்