முகப்பு குறிச்சொற்கள் கரம்பன்

குறிச்சொல்: கரம்பன்