குறிச்சொற்கள் கம்யூனிச அறம்

குறிச்சொல்: கம்யூனிச அறம்

அறம் என்பது…

நிலப்பிரபுத்துவ அறங்களை கைவிடுகிறோம். ஆனால் முதலாளித்துவத்துக்கு பல்வேறு அறங்களும் ஒழுக்கங்களும் உண்டு. அவற்றை நாம் கற்றுக்கொள்வதில்லை -- கண்டவை கவலைப்பட்டவை கட்டுரையில் இவ்வாறு எழுதுகிறீர்கள்.. அது என்ன முதலாளித்துவ/ நிலப்பிரபுத்துவ/ கம்யூனிச அறம். இவற்றின்...