குறிச்சொற்கள் கமில் சுவலபிள்

குறிச்சொல்: கமில் சுவலபிள்

கமில் சுவலபிள், அஞ்சலி

  தமிழ் ஆய்வாளரான கமில் சுவலபிள் அவர்களை நான் 1985ல்  மலையாள சிற்றிதழான சமீக்ஷா வழியாகவே அறிந்துகொண்டேன்.  அந்த சமீக்ஷா இதழ் அதற்கும் பத்துவருடம் முன்பு வெளிவந்தது. ஆற்றூர் ரவிவர்மாவின் நூலகத்தில் அந்த இதழ்...