முகப்பு குறிச்சொற்கள் கபந்தன்

குறிச்சொல்: கபந்தன்