முகப்பு குறிச்சொற்கள் கன்னி மேரியின் ஆயிரம் முகங்கள் [ The thousand faces of the Virgin Mary George Henry Tavard]

குறிச்சொல்: கன்னி மேரியின் ஆயிரம் முகங்கள் [ The thousand faces of the Virgin Mary George Henry Tavard]

இருவர்