முகப்பு குறிச்சொற்கள் கன்னியாகுமரி -பெண்ணியம்

குறிச்சொல்: கன்னியாகுமரி -பெண்ணியம்