குறிச்சொற்கள் கனடிய இலக்கியத் தோட்ட விருதுகள்

குறிச்சொல்: கனடிய இலக்கியத் தோட்ட விருதுகள்

கனடிய இலக்கியத் தோட்ட விருதுகள்

கனடாவின் டொரொண்டோ நகரை மையமாகக் கொண்டு செயல்படும் கனடிய இலக்கியத் தோட்டம் அளிக்கும் இலக்கிய விருதுகள் இவ்வருடம் நாஞ்சில்நாடன் மற்றும் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோருக்கு வழங்கபப்டுகின்றன. நாஞ்சில்நாடன் அவரது கட்டுரை நூலான 'நதியின் பிழையன்று...