குறிச்சொற்கள் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி

குறிச்சொல்: கத்தியின்றி ரத்தமின்றி

’கத்தியின்றி ரத்தமின்றி’- தெளிவத்தை ஜோசப்

அந்த மலைகள் மிகவும் பயங்கரமாக எழுந்து நின்றன. மக்களின் உரிமை உடைமை இத்தியாதிகளை சங்காரம் செய்த தென்னாப்பிரிக்க வெள்ளைக்காரக் கொடுமைகளை விடக் கோரமானதாகத் தலை விரித்துக் கொண்டு நிற்கின்றன. உள்ளே எது நடந்தாலும் அதை...