குறிச்சொற்கள் கதை வாசிப்பு

குறிச்சொல்: கதை வாசிப்பு

கதையறிதல்

அன்பின் ஜெய், மனத்தடை மடை திறந்ததால் எம் முதல் மடல், இணைய அறிவால் நிகழ்ந்த விபத்தில் இன்று வரை உங்கள் எழுத்தை பின்தொடரும் மீச்சிறு வாசகன். இணையத்தில் பரவலாக மேயும் தருணத்தில் வியாசர் சுகனை...

வாசிப்பின் பெரும்தடை

அன்புள்ள ஜெ, சுவாரஸ்யம், ‘நல்ல’ முடிவுகள், கதையின் அமைப்பு, தகவல்பிழைகள் குறித்து நீங்கள் சொல்வது புரிகிறது. அந்தச் சிக்கல்கள் எனக்கு இல்லை என்றும் நினைக்கிறேன். ஆனால்... ஒரு வாசகன் தன் சுய அனுபவங்களில் நின்று கொண்டுதான்...