குறிச்சொற்கள் கதை சொல்லல்

குறிச்சொல்: கதை சொல்லல்

கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, ”எழுத்து முதிரும் புள்ளியில் அடுத்த சொல் நிகழாமலிருக்கக் கற்ற பெரும் கலைஞன்” நேற்று படித்த “கனிதல்” பதிவில் வந்த இந்த வரி மிக அருமை! அ.முத்துலிங்கத்தின் எழுத்துக்களில் ஒரு கச்சிதம் உள்ளது. அதை...