குறிச்சொற்கள் கதைவாசிப்பு

குறிச்சொல்: கதைவாசிப்பு

கதைகளை மீண்டும் வாசிப்பது…

திரு ஜெ கடந்த சில தினங்களாக தங்களின் வலையில் வரும் சிறுகதைகளைத் தவிர்த்துக் கட்டுரைகளை மட்டும் வாசிக்கிறேன். காரணம், அதை நான் மீண்டும் புத்தக வடிவில் வாசிக்கையில் அந்த முதல் வாசிப்பின் நேர்த்தி(இது பொருத்தமான வார்த்தை...