முகப்பு குறிச்சொற்கள் கடோத்கஜன்

குறிச்சொல்: கடோத்கஜன்