முகப்பு குறிச்சொற்கள் கடைசிக்கண்

குறிச்சொல்: கடைசிக்கண்