குறிச்சொற்கள் கடல் பிரமோக்கள்

குறிச்சொல்: கடல் பிரமோக்கள்

இரு கடல் பிரமோக்கள்

கடல் படத்துக்கு இரு ‘ஃப்ரீலான்ஸ் பிரமோ’ க்களைப்பார்த்தேன். பிரகதி குருப்பிரசாத் நெஞ்சுக்குள்ளே பாடலின் குரல் டிராக்கைத் தன் குரலால் நிரப்பிப் பாடி நடித்த படம் ஆச்சரியமாக கச்சிதமான படமாக்கல், நுட்பமான தொகுப்பு, கற்பனை...