குறிச்சொற்கள் கடந்துசெல்லல்

குறிச்சொல்: கடந்துசெல்லல்

கடந்துசெல்லல்

அன்பின் எழுத்தாளருக்கு, வெண்முரசு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது மகிழ்சியாக இருந்தது. சில மாதங்களாக எனக்குள் உங்களைப்பற்றியும் இந்த பெரும் முயற்சிபற்றியும் எழும் கேள்வி இது. நீங்கள் படிக்கிற வயதில் படித்த பெரும் படைப்பாளிகளை தாண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று...