முகப்பு குறிச்சொற்கள் கசப்பு அண்டா மனிதன்! -செல்வேந்திரன்

குறிச்சொல்: கசப்பு அண்டா மனிதன்! -செல்வேந்திரன்