குறிச்சொற்கள் கங்கூலி பாரதம்

குறிச்சொல்: கங்கூலி பாரதம்

கங்கூலி பாரதம் தமிழில்

திரு.ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, ஒரு முறை நீங்கள் யார் என்றே தெரியாமல் விஷ்ணுபுரம் புத்தகம் வாங்கினேன். ஐம்பது பக்கங்கள் படித்திருப்பேன். அதையும் நான் மறுபடி மறுபடி படிக்க வேண்டியிருந்தது. உங்கள் வார்த்தைகளில் அவ்வளவு நிறை இருந்தது....