குறிச்சொற்கள் ஓ.எ.வேலுக்குறுப்பு

குறிச்சொல்: ஓ.எ.வேலுக்குறுப்பு

ஓ.என்.வி.குறுப்புக்கு ஞானபீடம்

இவ்வருடத்தைய ஞானபீட விருது மலையாளக்கவிஞர் ஓ.எ.வேலுக்குறுப்புக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓர் இலக்கிய விமர்சகனாகவும் வாசகனாகவும் முற்றிலும் தகுதியற்ற ஓரு விருது என்றே இதைச் சொல்வேன். தேசிய அளவில் ஒரு நல்ல கவிஞராக அறியப்படவோ, கேரளக்கவிதையின்...