முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஓ.என்.வி.

குறிச்சொல்: ஓ.என்.வி.