குறிச்சொற்கள் ஓவியர் ஏ.பி.சந்தானராஜ்

குறிச்சொல்: ஓவியர் ஏ.பி.சந்தானராஜ்

அஞ்சலி ஏ.பி.சந்தானராஜ்

தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான ஓவியர்களில் ஒருவரான ஏ.பி.சந்தானராஜ் அவர்கள் இன்று சென்னையில் காலமானார். அவரது இறுதிச்சடங்குகள் 9, இரண்டாவது குறுக்குத்தெரு,MC நகர் ,சிட்லப்பாக்கம்சென்னை விலாசத்தில் நடைபெறும். 1932ல் தமிழ்நாட்டில் திருவண்ணமலையில் சந்தானராஜ் பிறந்தார். சென்னை கவின்கலைக்...