குறிச்சொற்கள் ஓலைச்சிலுவை [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: ஓலைச்சிலுவை [சிறுகதை]