குறிச்சொற்கள் ஒவியர் ஜீவா

குறிச்சொல்: ஒவியர் ஜீவா

ஜீவாவுக்கு விருது

கோவை நண்பர் ஓவியர் ஜீவா,சினிமாவையே முதன்மை ஆர்வமாகக் கொண்டவர். அவர்  ‘ரசனை’ இதழில் எழுதிய சினிமா பற்றிய கட்டுரைகளின் தொகுதியான  ‘திரைசீலை’ சிறந்த சினிமாநூலுக்கான தேசிய விருதைப் பெற்றுள்ளது. இக்கட்டுரைகள் ரசனையில் வெளிவரும்போதே...