குறிச்சொற்கள் ஒழிமுறி விமரிசனங்கள்

குறிச்சொல்: ஒழிமுறி விமரிசனங்கள்

மலையாள சினிமா சென்றவருடம்

அன்புள்ள ஜெ சென்ற வருடம் மலையாளத்தின் மிகச்சிறந்த படங்கள் வெளிவந்தன என்று எழுதியிருந்தீர்கள். முன்பு மலையாளப்படம் சுவரில் முட்டி நின்றுவிட்டது என்பது போல எழுதியிருந்தீர்கள். அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்ததை பொதுவாகத் தமிழ் வாசகர்கள் அறிந்திருக்கமாட்டார்கள்....