குறிச்சொற்கள் ஒளியை அறிய இருளே வழி

குறிச்சொல்: ஒளியை அறிய இருளே வழி

ஒளியை அறிய இருளே வழி .

ஆசிரியருக்கு , ஓரிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு வானொலி குரல் பதிவு அறைக்கு சென்றிருந்தேன் , இறுக்கமான கதவுகளால் ஆன ஒரு குளிரூட்டப் பட்ட கண்ணாடி அறை. உள்ளே சென்று எனது நண்பரிடம் பேசிய...