குறிச்சொற்கள் ஒளியுலகம்

குறிச்சொல்: ஒளியுலகம்

ஒளியுலகம்

இருட்டு என்பது குறைந்த ஒளி என்று பாரதி சொன்னதை நான் நினைத்துக்கொண்ட தருணம் என்பது சமீபத்தில் ஏழாம் உலகத்தை என் மேஜைமேல் பார்த்தபோதுதான். இருட்டைத்தான் எழுத எண்ணினேன். ஆனால் சூழிருட்டில் ஒளிரும் வெளிச்சத்தையே...