முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஒற்றைக்கால் தவம்

குறிச்சொல்: ஒற்றைக்கால் தவம்