முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஒரு மன்னிப்பு

குறிச்சொல்: ஒரு மன்னிப்பு