குறிச்சொற்கள் ஒரு பெரும்துயரும் இலையுதிர்காலமும்

குறிச்சொல்: ஒரு பெரும்துயரும் இலையுதிர்காலமும்