குறிச்சொற்கள் ஒருமரம் மூன்று உயிர்கள்

குறிச்சொல்: ஒருமரம் மூன்று உயிர்கள்

கடிதங்கள்

ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு வணக்கம். தங்களது அறம் நூல் வாசித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்.. ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு முதல் கதையான அறம் வாசித்து அதன் பாதிப்பில் இருந்து வெளி வர இயலாததால் தொடர்ந்து படிக்கவில்லை. நேற்று வணங்கான்...