முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஒப்ரி மேனன்

குறிச்சொல்: ஒப்ரி மேனன்