குறிச்சொற்கள் ஐராவதி கார்வே

குறிச்சொல்: ஐராவதி கார்வே

இணையும் கண்ணிகளின் வலை

நீலம் வாசிக்கும்போது சில இடங்கள் ஏன் இத்தனை விரிவாக வந்துகொண்டிருக்கின்றன என்ற எண்ணம் வந்தது. உதாரணமாக இந்திரனை கிருஷ்ணன் தடுக்கும் அத்தியாயம். இந்திரவிழாவில் வேதவேள்விகள் செய்யப்பட்டன. அதை கிருஷ்ணன் தடுத்தார். கோவர்த்தனகிரி பூசையை...

கடிதங்கள்

வழக்கமாக கடிதங்களை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் வெளியிடுவதில்லை. மொழியாக்கம்செய்தே வெளியிடுவென். இப்போது நேரமில்லை. பல கடிதங்கள் மிகவும் பிந்திவிட்டன. ஆகவே அவற்றை வெளியிடுகிறேன் Hi Jeyamohan sir, Nice writing to you. Hope you are...