முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏ.வி.எம்

குறிச்சொல்: ஏ.வி.எம்