குறிச்சொற்கள் ஏழாவது [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: ஏழாவது [சிறுகதை]

முதுநாவல், ஏழாவது – கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ நலம்தானே? நூறுகதைகளில் சிலகதைகளை அப்போது வாசிக்கவில்லை. அதிலொன்று, ஏழாவது.சமன்குலைக்கவைக்கும் கதை. ஒருவனின் உள்ளே இருந்து எழுந்துவருவது உண்மையில் என்ன என்பது கேள்வி. அது உள்ளே அமுதாக இருந்து வெளியே நஞ்சகா வெளிவருமா? உள்ளே...

ஏழாவது,சாவி- கடிதங்கள்

https://youtu.be/EJJVGasSHK0 கதைத் திருவிழா-20, சாவி இனிய ஜெயம் நண்பர் இந்த சுட்டியை அனுப்பி இருந்தார்.  வானுக்கு காற்றுக்கு சொந்தமான புத்திரன். மண்ணில் அது பெற வந்ததுதான் என்ன? விண்னுலகில் அதற்கு ஒருபோதும் கிடைக்காத மகிழ்ச்சியா மனிதன்...

ஏழாவது,மூத்தோள்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-9, ஏழாவது அன்புள்ள ஜெ கிறிஸ்தவ இறையியல் உள்ளடக்கம் கொண்ட லாசர், ஏழாவது போன்ற கதைகளை பல முயற்சிகளுடன் நான் வாசித்து புரிந்துகொண்டேன். உயிர்த்தெழுதலின் படிமம் ஆக திகழும் லாசர் கதையும் கடைசி...

ஏழாவது,சுக்ரர்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-9, ஏழாவது அன்புள்ள ஜெ ஏழாவது கதையில் மோசே உயிர்த்தெழுவதற்கான ஆறு முயற்சிகளாகத்தன் ஆபிரகாம் சார் எழுவதை பார்த்தேன். அது உண்மையில் நடந்ததா கதையா என்பது வேறுகேள்வி. ஆனால் அது ஓர் உருவகம்....

கதைத் திருவிழா-9, ஏழாவது [சிறுகதை]

“கிறுக்குக்கூவான் மாதிரி பேசுதான் சார். அடிச்ச அடியிலே மண்டையிலே என்னமாம் களண்டிருக்குமான்னு சந்தேகமா இருக்கு” என்றார் சாமுவேல். “கூட்டிட்டு வாரும்வே, பாப்பம்” என்றேன். “எல்லாம் நடிப்பு... நாம பாக்காத நடிப்பா?” என்றார் மாசிலாமணி. “அடி எங்க...