குறிச்சொற்கள் ஏற்புக் கோட்பாடு Reception Theory

குறிச்சொல்: ஏற்புக் கோட்பாடு Reception Theory