முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏறும் இறையும் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: ஏறும் இறையும் [சிறுகதை]