முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏன் சார்?

குறிச்சொல்: ஏன் சார்?