குறிச்சொற்கள் ஏன் கத்துகிறார்கள்?

குறிச்சொல்: ஏன் கத்துகிறார்கள்?

தினமலர் – 6:ஏன் கத்துகிறார்கள்? கடிதங்கள்-1

இன்றைய தினமலரில் ஏன் கத்துகிறார்கள் என்னும் தலைப்பில் வெளிவந்துள்ள கட்டுரை மிக முக்கியமான ஒன்றைச் சொல்கிறது. சாதி, இனம், மதம், மொழி சார்ந்த அடிப்படைவாதம் பேசுபவர்கள்தான் கத்திக்கூச்சல்போடுகிறார்கள். முன்பெல்லாம் திராவிட இயக்கவாதிகள் கத்தினார்கள். இன்றைக்கு...