முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏன் கத்துகிறார்கள்?

குறிச்சொல்: ஏன் கத்துகிறார்கள்?