முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏக்நாத்தின் ‘ஆங்காரம்’

குறிச்சொல்: ஏக்நாத்தின் ‘ஆங்காரம்’