முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏகவீரன்

குறிச்சொல்: ஏகவீரன்