முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏகலைவன்.

குறிச்சொல்: ஏகலைவன்.