முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஏகலவ்யன்

குறிச்சொல்: ஏகலவ்யன்