முகப்பு குறிச்சொற்கள் “ஏகம் ஏகத்விதீயம் பிரம்ம”

குறிச்சொல்: “ஏகம் ஏகத்விதீயம் பிரம்ம”