குறிச்சொற்கள் எஸ்.ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஐம்பது

குறிச்சொல்: எஸ்.ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஐம்பது

வாழ்த்துக்கள் எஸ்ரா

எஸ்.ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஐம்பது வயது நிறைவடைந்ததை அவரது நண்பர்களும் வாசகர்களும் இணைந்து சென்னையில் கொண்டாடியிருக்கிறார்கள். மகிழ்ச்சிக்குரிய தருணம் இது. எஸ்.ராவுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்ந்த்துக்கள் இத்தருணத்தில் எஸ்ரா பற்றி மனுஷ்யபுத்திரன் எழுதியிருக்கும் நெகிழ்ச்சியான கட்டுரை அவரது...