குறிச்சொற்கள் எஸ்.நீலகண்டன்

குறிச்சொல்: எஸ்.நீலகண்டன்

துறைசார் நூல்கள்

        அன்புமிக்க திரு.ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, வணக்கம். நான் ’ஆடம் ஸ்மித் முதல் கார்ல் மார்க்ஸ் வரை’ நூலின் ஆசிரியன். டிசம்பர் 23, 2012ல் நீங்கள் என் நூலுக்கு உங்கள் இணையதளத்தில் எழுதிய விமர்சனத்திற்கு நான்காண்டுகளுக்குமேல் தாமதித்து நன்றி...

பொருளின் அறமும் இன்பமும்

நம்முடைய உரையாடல்களில் நாம் பெரும்பாலும் அரசியல் பற்றியே பேசுகிறோம். அரசியல் பற்றிய எந்தப்பேச்சுமே உள்ளடக்கத்தில் பொருளியலையே கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நாம் பொருளியல் பிரச்சினைகளை அனேகமாகப் புரிந்துகொள்வதேயில்லை. ஏனென்றால் பொருளியல் என்ற அறிவுத்துறையின் அடிப்படைகள்...