குறிச்சொற்கள் எஸ்.ஆர்.எம் விருதுகள்

குறிச்சொல்: எஸ்.ஆர்.எம் விருதுகள்

வண்ணதாசனுக்கும் சிவக்குமாருக்கும் விருது

இவ்வருடத்தைய எஸ்.ஆர்.எம் விருதுகள் புனைவிலக்கியத்துக்காக கல்யாண்ஜிக்கும் மொழியாக்கத்துக்காக ஆர்.சிவக்குமாருக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்யாண்ஜி என்னும் வண்ணதாசன் தமிழின் நுண்ணிய புனைவிலக்கியவாதிகளில் ஒருவர். எந்த விருதுக்கும் தகுதியானவர். அவர் பெறும் இவ்விருது அவரால் பெருமைகொள்கிறது ஆர்.சிவக்குமார் நான் தர்மபுரியில்...