குறிச்சொற்கள் எழுத்து பிரசுரம் -மதுரை

குறிச்சொல்: எழுத்து பிரசுரம் -மதுரை

வெள்ளையானை – வரவிருக்கும் நாவல்

நான் எழுதிய வெள்ளையானை என்ற நாவல் இன்னும் சில நாட்களில் வெளிவரவிருக்கிறது. நண்பர் வே. அலெக்ஸ் (எழுத்து பிரசுரம், மதுரை) வெளியிடுகிறார் ஹிண்டு அதற்கு எழுதிய முன்னோட்டக்குறிப்பு http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/the-great-famine-and-the-men-who-made-it/article5045883.ece?homepage=true