குறிச்சொற்கள் எழுத்துருக்கள்

குறிச்சொல்: எழுத்துருக்கள்

எழுத்துரு கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஆசிரியர் அவர்களுக்கு, ஜெயமோகன் அவர் களின் கேள்வி சரியானதுதான். அறிஞர் வா.செ.குழந்தைசாமி அவர்கள் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பே தம்முடைய புத்தகம் ஒன்றில் இக்கருத்தினைப் பதிவு செய்துள்ளார்கள்.இன்றுள்ள நிலையில் இது மனங்கொள்ளத் தக்கதுதான். அவசரத் தேவையுங்கூட. உண்மையான தமிழ்...