குறிச்சொற்கள் எழுத்தாளரைச் சந்திப்பது

குறிச்சொல்: எழுத்தாளரைச் சந்திப்பது

எழுத்தாளரைச் சந்திக்கையில்…

அன்புள்ள ஜெயமோகன், இன்று கொற்றவை படித்து முடித்தேன். கிட்டத்தட்ட 4 மாதங்கள் ஆனது. எனக்கும் எங்கள் குல தெய்வத்திற்குமான உறவை உறுதி செய்தது. அத்வைதி என்றோ, வைதீகன் என்றோ, நாத்திகன், பக்தன் என்றோ அடையாளம் இல்லாத...